Serviciile Noastre

Dispunem de o gamă largă de servicii în construcții!

 • lucrări de terasamente pentru drumuri și autostrăzi;
 • lucrări de construcţii a conductelor magistrale de apă;
 • lucrări de construcţii a staţiilor de pompare şi a staţiilor de eliminare a apelor uzate;
 • lucrări de canalizare;
 • lucrări de excavaţii, umplere, nivelarea şi împrejmuirea amplasamentelor;
 • lucrări de mutare a pământului şi a molozului;
 • lucrări de epuismente;
 • instalaţii electrice, automatizări şi acţionări electrice;
 • instalaţii de încălzire (electrice, cu gaze şi petrol);
 • instalaţii sanitare;
 • instalaţii de paratrăsnet;
 • instalaţii de alarme de semnalizare a incendiilor şi alarme antiefracţie;
 • instalaţii de iluminat stradal şi semnalizatoare electrice;
 • instalaţii de ventilare şi condiţionare a aerului;
 • instalaţii de centrale termice;
 • instalaţii de stingere a incendiilor;
 • Cadru tehnic cu atribuţii P.S.I.;
 • Specialist în domeniul de SSM;
 • Coordonator în materie de SSM;
 • Instalator autorizat Gaze naturale gradul II;
 • Operatori sudură polietilenă pentru protocoalele: SD-BW; SP-SW; SR-SW,SS;