Proiectul

„ ACHIZIȚIE UTILAJE PENTRU REALIZARE DE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI AUTOSTRĂZI”

S.C. NAICADIBES S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ ACHIZIȚIE UTILAJE PENTRU REALIZARE DE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI AUTOSTRĂZI”, cod MySMIS 125856, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Valoarea totală a proiectului este de 7.953.940,36 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.632.419,46   lei.

Obiectivul general al proiectului vizează diversificarea serviciilor oferite de S.C. NAICADIBES S.R.L., prin autorizarea unui nou nou domeniu de activitate și anume „Construcția de drumuri și autostrăzi”, cod CAEN 4211.

Obiectivele specifice sunt:

– extinderea activității societății prin achiziția de utilaje noi, competitive, specializate în domeniul construcției de drumuri și autostrăzi;

–  eficientizarea activității prin achiziția de utilaje cu un consum mai mic de combustibil;

–  alinierea la normele europene referitoare la egalitatea de șanse, prin achiziționarea de utilaje adaptate persoanelor cu dizabilități.

Durata de implementare a proiectului este de 31  luni, respectiv de  la data 01.07.2018 până la data 29.09.2021.

Contractorii implicați în implementarea proiectului „ Achiziție utilaje pentru realizare de lucrări de construcții drumuri și autostrăzi”:

 • 1. BERGERAT MONNOYEUR SRL
  – Achiziție Excavator pe Șenile -1 buc;
  – Achiziție Buldozer -1 buc;
  Valoare contract – 540.220,00 euro
 • 2. WIRTGEN INTERNATIONAL GMBH
  – Achiziție: Stabilizator / Reciclator -1 buc;
  – Distribuitor de Lianți -1 buc;
  Valoare contract – 590.000,00 euro

 

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la:

Telefon: 0742405881

E-mail: naicadibessj@yahoo.com

Persoană de contact: CHIRA ARTEMIU – Administrator