INSTALARE SISTEM INTEGRAT NOU DE ADUCȚIUNE APĂ POTABILA, COLECTARE APE UZATE ȘI PLUVIALE

Beneficiar: UAT COMUNA MIRȘID, SAT POPENI, JUD. SĂLAJ

Antreprenor general: CENTRUL JUDEȚEAN DE PROIECTARE SATU MARE