INSTALARE SISTEM NOU DE CANALIZARE

Beneficiar: UAT COMUNA DOBRIN, SAT DELENI, JUD SĂLAJ

Antreprenor general: AGAMEȚ SRL